Vad säger föräldrarna?

- Vi har bett några av föräldrarna svara på 3 frågor -
Varför har du valt ett föräldrakooperativ?

Vad är bra med Tussilago?
Vad är mindre bra med Tussilago? 

Jonas Vikström

Pappa till 3-åring och 4-åring

* Fördelen med ett kooperativ är att man kommer närmare och får en större insikt hur barnen har det på dagarna och är det nått man har synpunkter på så kan man påverka och har en större makt att få det åtgärdat.

* Men jag valde inte bara kooperativet på grund av det.
Jag har valt tussilago på grund av, extremt bra personal som är guld värd! Känner en stor trygghet av att lämna mina barn där när jag åker iväg på jobbet, sen så är den mysiga och naturnära miljön en bra fördel som mina barn har tillgång till när dom är där.   

* Har inget negativt att säga om tussilago, förutom att det kanske blir lite väl mycket jobb och stök med att vara med i ett kooperativ men det är nått jag känner är helt klart värt det!

Emilie Lundin

Mamma till 2-åring och 5-åring

*Vi valde Föräldrakooperativ p.g.a kontakten med andra föräldrar,kontakten med personalen och verksamheten. Gemenskapen som blir på ett mindre ställe är viktig för oss. 

*Det bästa med tussilago är självklart Personalen. Men ska vi bortse från personalen så är det utegården som barnen har tillgång till. Den ger möjlighet till en helt annan utveckling än vad andra utegårdar gör. 

*Måste jag leta ett mindre bra så skulle det vara att lokalernas storlek inte är helt optimala för en förskola. Men barngruppens storlek och personalens sätt att utnyttja alla utrymmen på bästa sätt gör att det funkar bra ändå

Emma Söderström

Mamma till 4-åring

* För att på kommunala förskolor så har man ingen insyn i verksamheten mer än ytligt. Man lär inte känna andra föräldrar, man blir bara en i mängden. 

* Det jag tycker är bra med Tussilago är att man har stor insyn i verksamheten och att man kan vara med och påverka. Barnen och personalen är också en väldigt positiv del av Tussilago. Barnen blir väldigt sociala i.o.m arbetsdagarna som vi föräldrar utför.

* Jag kan inte komma på något mindre bra, det skulle i.s.f vara att engagemanget bland föräldrarna blir sämre och sämre

Jimmie Olofsson 

Pappa till 3-åring

* Vi valde detta kooperativ för att vi hört mycket gott om de och för den fina utegården.

* Det jag tycker är bra med tussilago är att dom är ute mycket, fin utegård och fina pedagoger. 

* Kan inte komma på något dåligt.