Om oss

Ditt barns utveckling är vår högsta prioritet. 

Mysig inomhusmiljö med många rum i rummet 

Om personalkooperativet Tussilago

Tussilago startades som ett föräldrakooperativ (ekonomisk förening) 1994 av några engagerade föräldrar i Gummark med omnejd. 

Under våren 2021 omorganiserades föräldrakooperativet till ett personalkooperativ. För oss innebär det att 3 stycken ur personalen sitter i styrelsen, Anki Gyllenberg, Annica Lindström och Agnes Green. 

Vi hyr lokaler i Gummarks gamla bönhus, där förskoleverksamheten bedrivs. Lokalerna har allt eftersom utvecklats och anpassats för att på bästa sätt vara en god lärandemiljö för barnen.

Pedagoger är anställda av föreningen, för att planera och genomföra en bra pedagogisk verksamhet, allt enligt den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö - 18.

Undervisning ska vara kul 

Vi följer läroplanen och utifrån den planerar vi verksamheten. Vi vill att barnen ska tycka undervisning är kul och bakar därför in lärandet i lek och skoj.

Antal barn 

Under våren 2024 har vi 13 inskrivna barn med åldrarna 1-5 år. 

Utemiljö

Vi har en stor och fantastisk utegård. Den innehåller både sandlådor och skog, men även otroliga byggen som föräldrarna byggt tillsammans. 

Bland annat en praktisk uteplats där vi kan tillaga mat för att sedan äta tillsammans.