Minitema April - Högläsning och boksamtal

06.05.2024

Under April månad har vi haft bokläsning och boksamtal som tema. Då har vi fokuserat extra på att läsa mycket med barnen både ur böcker, från polyglutt och haft olika flanosagor.