Föräldrakooperativ blir personalkooperativ

06.04.2021

I slutet av april förvandlas föräldrakooperativet Tussilago till personalkooperativet Tussilago. 

Då det ställs många krav på de som sitter i styrelsen, på både utbildningar och kunskaper så bestämde medlemmarna på Tussilago att den här förändringen skulle göras. 

Det kommer inte att märkas någon skillnad för barnen då verksamheten i stort sett kommer att se likadan ut. 

Största skillnaden för både oss som personal men framförallt för vårdnadshavarna kommer att vara vårdnadshavarnas arbetsuppgifter, såsom arbetsdagarna och vaktmästarsysslorna kommer att försvinna. Men vi hoppas självklart att vi kommer fortsätta vara den familjära förskolan som vi är idag med bra samarbete mellan personal och vårdnadshavare.