Minitema februari, integritet

13.02.2024

I vår utbildning vill vi lära barnen vikten av att säga ifrån när det är något man inte vill och att man bestämmer över sin egen kropp. Det gör vi genom att läsa böcker sjunga sånger samt tränar på att sätta ord på sina känslor.