Minitema Mars- Olikheter och funktionsnedsättningar.

12.03.2024

Denna månad har vi pratat om olikheter och funktionsnedsättningar. Barnen har "Rockat Sockorna" på Downssyndromdagen, de har provat vara blinda med förbundna ögon, döva med hörselkåpor mm. Alla är vi olika men lika mycket värda!